Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Mijloace de ocrotire de drept civil pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Proiectul de lege al Ministerului Justiției privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale a fost aprobat astăzi, 10 decembrie 2021, în ședința Guvernului.

Alături de Ministerul Justiţiei, coinițiatori ai proiectului sunt Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse și Ministerul Sănătăţii.

Soluţiile din proiect au fost definitivate în cadrul unui  grup de lucru care și-a desfășurat activitatea la nivelul Cancelariei Prim-ministrului, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Justiției, Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerului Sănătății, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, alături de reprezentanți ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și ai societății civile.

Demersul legislativ are ca obiect punerea de acord a legislației (Codul civil, Codul de procedură civilă şi unele dispoziții din legi speciale) cu Constituția României, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 601/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi urmărește reașezarea regulilor de ocrotire a persoanei fizice cu dizabilități intelectuale şi psihosociale prin mijloace de drept civil, pe fundamente noi, moderne, cu valorificarea reglementărilor internaționale în domeniu şi a unor resurse de drept comparat.

Proiectul adoptat de Guvern reprezintă un progres legislativ deosebit de important, care aliniază legislația internă referitoare la protecția majorilor vulnerabili la exigențele convenționale și la recentele evoluții jurisprudențiale ale Curții Constituționale și ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

În esență, proiectul amenajează o serie de instrumente juridice menite să răspundă întregului palier de dizabilități intelectuale și psihosociale, atât prin configurarea unei măsuri de sprijin care nu știrbește capacitatea de exercițiu a celui care beneficiază de aceasta (asistența pentru încheierea actelor juridice), cât și a două măsuri care presupun restrângerea (proporțională, graduală, limitată în timp și individualizată) a capacității de exercițiu, toate acestea alături de un mijloc privat de ocrotire (mandatul de ocrotire).

Și sub aspect procedural, reglementarea își propune să răspundă cât mai eficient nevoilor diverselor categorii de persoane vulnerabile și să pună în evidență că persoana majorului protejat și asigurarea exercitării drepturilor și libertăților sale fundamentale constituie elemente-cheie, aflate în centrul preocupării sale.

Întregul demers legislativ are în nucleul său persoana destinatară a regimului de sprijin/ocrotire și pune accentul pe respectarea demnității, a drepturilor și libertăților acestuia, a voinței, nevoilor și preferințelor lui, precum și salvgardarea autonomiei sale.

Proiectul are drept deziderat combaterea excluziunii sociale și a discriminării, precum și încurajarea participării active a persoanelor ocrotite la viața civilă sau (re)integrarea acestora în plan socio-economic, cu efecte benefice, inclusiv asupra stării lor de sănătate.


Publicat in: 10/12/2021