Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției a finalizat proiectul de Lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal

În acord cu obiectivele Programului de guvernare în domeniul Justiției, Ministerul Justiției a finalizat proiectul de Lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (INEC), intervenind legislativ asupra unor dispoziții esențiale funcționării actului de Justiție:

1. Reorganizarea personalului care funcționează în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, sporirea rolului acestei categorii de personal;
2. Clarificarea modului de recrutare și gestionare a carierei acestei categorii profesionale;
3. Implementarea la nivel legislativ a deciziilor obligatorii ale Curţii Constituţionale, inclusiv a considerentelor acestora;
4. Preluarea, într-o formă actualizată şi îmbunătăţită, din Legea nr. 567/2004 (care constituie în prezent reglementarea-cadru ce urmează a fi abrogată prin prezentul proiect), a dispozițiilor referitoare la statutul personalului de specialitate criminalistică şi al personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul INEC şi al laboratoarelor interjudeţene;
5. Intervenții cu caracter de noutate, punctuale, pe anumite aspecte care generează disfuncţionalităţi constatate în aplicarea legislaţiei în vigoare.

Noile reglementări permit validarea și recunoașterea importanței profesionale a grefierilor și a altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al INEC, atribuțiile și responsabilitățile profesionale sporite impunând modificări pe linie de recrutare și gestionare a carierei, înființare de noi funcții, corelare drepturi și obligații.

Forma consolidată a proiectului de act normativ, rezultată în urma dezbaterilor și consultărilor publice și interinstituționale, are în vedere realizarea unui act de Justiție într-un termen rezonabil și de calitate, inclusiv prin raportare la standardele Uniunii Europene, și asigură individualizarea activității unor categorii de personal fără de care serviciul public al Justiției, destinat interesului superior al cetățeanului, nu se poate realiza.

Ministerul Justiției va transmite Proiectul de lege pe circuitul de avizare interministerială.

Ministerul Justiției a încheiat astfel elaborarea tuturor proiectelor majore din cadrul Programului de guvernare alocat domeniului Justiție, respectiv proiectele de legi privind: desființarea SIIJ (adoptat ca Legea nr. 49/ 2022), statutul judecătorilor și procurorilor (adoptat ca Legea nr. 303/2022), organizarea judiciară (Legea nr. 304/2022), statutul CSM (Legea nr. 305/2022), extinderea competențelor ANABI (Legea nr. 230/2022), protecția avertizorilor în interes public (adoptată de Senat), modificarea Codului penal și a Codului de Procedură penală (încheiată avizarea interministerială), statutul personalului de probațiune (în avizare interministerială), statututul grefierilor și al altor categorii de personal (în avizare interministerială), precum și Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022-2025 și Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.


Publicat in: 22/11/2022