Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției a finalizat proiectul de Lege privind statutul personalului de probațiune

În data de 18.11.2022, proiectul de Lege privind statutul personalului de probațiune a fost propus spre avizare Consiliului Economic și Social, în urma finalizării avizării interministeriale.

Prin acest proiect, se întărește rolul important pe care l-a dobândit personalul de probațiune în înfăptuirea actului de justiție în România, intervenția consilierilor de probațiune fiind esențială în cursul procesului penal, precum și în etapa de executare a sancțiunilor și măsurilor neprivative de libertate.

Proiectul de act normativ a fost elaborat la nivelul conducerii Ministerului Justiției și dezbătut cu organizațiile sindicale și asociațiile profesionale de la nivelul sistemului de probațiune.

Proiectul este necesar și ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, care extinde, în mod semnificativ, atribuțiile și responsabilitățile ce revin acestuia, dar și lărgirea sferei de situații în care este necesară intervenția consilierilor de probațiune, atât pe parcursul procesului penal, cât și în etapa de executare a hotărârilor judecătorești.

Actul normativ, care reglementează primul statut al personalului de probațiune, este un obiectiv din Programul de Guvernare 2021-2024 și este prevăzut în Planul de acțiune pentru perioada 2020-2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României.

Elemente de context

Serviciile de probațiune pun în executare măsurile și sancțiunile penale neprivative de libertate: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată în cazul adulților și toate cele patru măsuri educative neprivative de libertate în cazul minorilor – stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică.

În anul 2021, sistemul de probațiune a gestionat supravegherea a peste 100.000 de persoane sancționate penal. 75% dintre aceste persoane au avut impusă obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, iar 60% obligația de a participa la un program de reintegrare socială. 67.016 de persoane se aflau în continuare în evidențe la 31.12.2021, iar 36.883 au ieșit din evidențele sistemului de probațiune, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

Raportat la elementul de buget, suma alocată unei persoane aflate în evidența sistemului de probațiune, pentru executarea unei măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate, a fost, în anul 2021, de 258,16 euro/ an, măsurile și sancțiunile comunitare pe care sistemul de probațiune le gestionează presupunând un cost mult mai redus comparativ cu sancțiunile pe care sistemul penitenciar le administrează.


Publicat in: 22/11/2022