Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției a finalizat și pus în dezbatere publică proiectul de lege privind Statutul personalului de probațiune

Prin acest proiect, se întărește rolul important pe care l-a dobândit personalul de probațiune în înfăptuirea actului de justiție în România, intervenția consilierilor de probațiune fiind esențială în cursul procesului penal, precum și în etapa de executare a sancțiunilor și măsurilor neprivative de libertate.

Proiectul de act normativ a fost elaborat la nivelul conducerii Ministerului Justiției și dezbătut cu organizațiile sindicale și asociațiile profesionale de la nivelul sistemului de probațiune.

Proiectul de Lege are un impact deosebit în ceea ce privește redefinirea carierei personalului de probațiune, condițiile și modalitățile de acces în funcțiile de conducere din cadrul sistemului de probațiune, drepturile și obligațiile ce revin personalului, regimul de interdicții și incompatibilități aplicabil acestei categorii de personal.

Ca parte a Planului general de acțiune privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025, prin punerea în dezbatere publică, se creează premisele finalizării procesului de reformare a sistemului de probațiune, început în anul 2014, prin completarea cadrului normativ specific sistemului de probațiune și prin repoziționarea personalului de probațiune, potrivit importanței sale, în rândul categoriilor profesionale din sfera sistemului de justiție din România.

Elemente de context

Serviciile de probațiune pun în executare măsurile și sancțiunile penale neprivative de libertate: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată în cazul adulților și toate cele patru măsuri educative neprivative de libertate în cazul minorilor – stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică.

În anul 2021, sistemul de probațiune a gestionat supravegherea a peste 100.000 de persoane sancționate penal. 75% dintre aceste persoane au avut impusă obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, iar 60% obligația de a participa la un program de reintegrare socială. 67.016 de persoane se aflau în continuare în evidențe la 31.12.2021, iar 36.883 au ieșit din evidențele sistemului de probațiune, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

Raportat la elementul de buget, suma alocată unei persoane aflate în evidența sistemului de probațiune, pentru executarea unei măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate, a fost, în anul 2021, de 258,16 euro/ an, măsurile și sancțiunile comunitare pe care sistemul de probațiune le gestionează presupunând un cost mult mai redus comparativ cu sancțiunile pe care sistemul penitenciar le administrează.


Publicat in: 06/06/2022