Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției a îndeplinit un nou obiectiv în cadrul PNRR, prin întărirea rolului ANABI ca autoritate responsabilă în domeniul recuperării bunurilor şi prejudiciilor generate de infracțiuni

Executivul a adoptat în ședința de astăzi, 16.06.2022, Proiectul de Lege al Ministerului Justiției pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Prin acest Proiect de lege, se oferă soluții concrete pentru victimele criminalității şi se pune la dispoziţia sistemului judiciar un mecanism instituțional consolidat pentru creșterea eficienţei în lupta împotriva formelor grave de criminalitate, anticipându-se o creștere cu peste 50% a performanței şi a activelor administrate de ANABI.

Ca elemente de noutate, prin proiect, sunt vizate următoarele modificări substanțiale:

-Extinderea mandatului instituțional al Agenției privind identificarea de active în străinătate, reglementarea unor cazuri noi de valorificare a bunurilor sechestrate, precum şi extinderea acestei posibilități la bunuri imobile, introducerea de noi cazuri de administrare bunuri;
-Dezvoltarea cadrului legal care să permită prioritizarea utilizării de resurse pentru prevenirea criminalității şi protecția victimelor – prin Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității;
-Consolidarea capacităților instituționale ale Agenției prin alocarea de resurse adecvate.

În cadrul PNRR, România şi-a asumat ca reformă (milestone) adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Rezultatul aşteptat al acestei reforme, dar şi al investițiilor aferente ANABI vizează creșterea, până la 31 decembrie 2025, cu 50%, a valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Elemente de context

De la operaționalizarea Agenției, în luna decembrie a anului 2017, au fost înregistrate evoluții pozitive din perspectiva rezultatelor autorităților naționale implicate în identificarea şi recuperarea produsului infracțiunii:

-Peste 6.172 bunuri identificate în 1.592 cereri (ANABI a primit cereri de la 42 jurisdicții şi a trimis cereri către 74 de jurisdicții);
-Una din cele 7 autorități din Uniunea Europeană care valorifică anticipat bunuri mobile sechestrate (nu confiscate) – bună practică consacrată prin Directiva 42/2014;
-Sumele de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale, aflate în evidența/ administrarea Agenției, se ridică la 993.557.680 lei, din care 303.910.694 lei în contul unic;
-Bunuri mobile sechestrate aflate în administrare cu o valoare totală de aproximativ 5 milioane de Euro;
-În prezent, ANABI derulează 47 de licitații publice cu bunuri evaluate la aproximativ 3.8 milioane lei;
-Primele cazuri de administrare şi valorificare de criptomonedă, precum și facilitarea restituirii de monedă virtuală către victima unei înșelăciuni (1.5 BTC în mai 2022);
-Primele acorduri de partajare a bunurilor confiscate în dosare cu element de extraneitate;
-Peste 50.000 de hotărâri judecătorești centralizate și analizate prin care s-a dispus confiscarea specială/confiscarea extinsă/repararea prejudiciului;
-Primul imobil confiscat şi reutilizat în interes public;
-Implementarea a 6 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (buget total de aproximativ 15 milioane lei).


Publicat in: 16/06/2022