Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind arhivele Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție

Într-un exercițiu de consolidare a democrației și de promovare a transparenței şi responsabilității instituționale, Ministerul Justiției inițiază un demers legislativ menit să faciliteze accesul publicului la arhivele proprii.

Astfel, Ministerul Justiției pune astăzi în dezbatere publică un proiect de lege privind arhivele Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție.

Arhiva, o veritabilă memorie instituțională, deschide o fereastră prin care prezentul poate înțelege și explica trecutul înspre beneficiul viitorului.

Cum însăși etimologia cuvântului „mărturisește”, arhiva este intrinsec legată de guvernământ, autoritate şi putere. Într-o societate democratică, arhiva poate fi un instrument viu de evaluare a autorității atât în termeni de moralitate, dar și de eficiență. Într-un climat autoritar, integritatea scriptelor șubrezește tentativa de a fabrica un „adevăr” istoric convenabil.

Din această perspectivă, disponibilitatea documentelor cuprinse în arhivă indică o democratizare statală efectivă şi matură, în care transparența instituțională nu este limitată doar la procesul decizional. Mai mult, publicitatea arhivelor facilitează cercetarea și conservă moștenirea istorică a instituției.

În ceea ce privește standardele internaționale referitoare la arhive, potrivit Declarației universale privind arhivele, adoptată în cadrul Conferinței Generale a UNESCO în data de 10 noiembrie 2011,„arhivele reprezintă un patrimoniu unic, de neînlocuit, transmis din generație în generație. Încă din momentul creării lor, arhivele sunt administrate pentru a-și conserva valoarea și înțelesul. Acestea sunt surse de informații de autoritate care fixează acțiuni administrative transparente și responsabile. Acestea joacă un rol esențial în dezvoltarea societăților prin apărarea și dezvoltarea memoriei individuale și a comunității. Accesul deschis la arhive ne îmbogățește cunoașterea societății umane, promovează democrația, apără drepturile cetățenești și crește calitatea vieții.

Prin prezenta inițiativa legislativă, Ministerul Justiției își propune să gestioneze în mod transparent și modern arhiva instituțională proprie, arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție, a Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și arhiva fostei Direcții Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului de Interne.

Reglementarea vizează stabilirea unui cadru normativ coerent pentru identificarea, inventarierea, evidența, gestionarea, depozitarea, digitalizarea, arhivarea, păstrarea și accesul la documente, pentru a servi interesului general.

De asemenea, reglementarea va permite valorificarea documentelor din arhivele prevăzute de această lege de către cercetători și istorici în lucrări de specialitate cu importanță pentru reconstituirea unor fațete ale trecutului. În acest sens se vor crea premisele legale pentru predarea către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau Arhivele Naționale a anumitor categorii de documente, dar și pentru digitalizarea arhivelor Ministerului Justiției și Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Totodată, accesul facil, în format digital, la documente, va permite o mai bună înțelegere a evoluției instituționale, corectiv pentru falsele amintiri sau uitare. Documentele vor fi accesibile pentru toți cetățenii preocupați de adevăr, responsabilitate și justiție socială.


Publicat in: 03/03/2023