Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției continuă dialogul pentru consolidarea protecției victimelor în plan național

Ministerul Justiției  reluat seria reuniunilor Grupului de lucru tematic coordonat la nivelul instituției, dedicat soluțiilor necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzător al victimelor infracțiunilor, precum și pentru furnizarea de asistență și protecție efectivă acestora.

Sub coordonarea secretarului de stat Mihai Pașca, săptămâna trecută a avut loc dialogul dintre autoritățile publice și societatea civilă. Au luat parte Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – ANPDCA și ANES, Avocatul Poporului și Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, precum și un număr semnificativ de reprezentanți ai societății civile – Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, Asociația GRADO, Asociația ANAIS, E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Operation Underground Railroad, Terre  des Hommes, Salvați Copiii România, Asociația Justiție pentru Minori, Asociația UNICEF România și Asociația DECLIC. 

Au fost luate în discuție evoluțiile notabile din ultima perioadă în acest domeniu, generate de Ministerul Justiției dintre care amintim:

– înființarea unei Unități pentru Protecția Victimelor în cadrul Ministerului Justiției, cu rol administrativ în sistemul de sprijin financiar pentru victimele infracțiunilor, acordat sub forma unor vouchere dedicate nevoilor urgente ale acestora, în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe țară.

– aprobarea unui nou nomenclator al specializărilor expertizei tehnice judiciare. Acest nomenclator cuprinde 90 de specializări actualizate, inclusiv specializarea „Psihologie,” cu patru subspecializări importante pentru a răspunde la nevoile concrete stabilite de organele judiciare în cazuri specifice;

– amendarea cadrului legislativ în luna mai, prin Ordinul nr. 1.434/687/C/2023, în sensul eliminării practicii testării virginității la cererea persoanelor fizice, indiferent de vârstă;

A fost verificat cu ajutorul reprezentanților CSM și IGPR progresul înregistrat în ce privește amenajarea celor 50 de camere de audiere a minorilor la nivelul instanțelor de judecată – o parte fiind deja în uz,  iar restul operaționale până la sfârșitul anului, respectiv 57 de astfel de camere la nivelul structurilor teritoriale de poliție – acestea fiind deja finalizate.

„Suntem pe punctul de a îndeplini acest obiectiv al amenajării infrastructurii necesare audierii minorilor. Dacă adăugăm la acestea cele 29 de camere de audiere ce vor fi finalizate printr-un proiect al Parchetului al ICCJ până la jumătatea anului viitor vom avea aproximativ 150 de astfel camere în toată țara ceea ce rezolvă această problemă. Sunt bucuros că Ministerul Justiției a contribuit la asta din calitatea sa de finanțator pentru proiectele Parchetului și CSM. Rămâne ca în următoare perioadă să încurajăm și să identificăm mijlocele de a susține și partea de formare, inițială și continuă, a celor implicați în instrumentarea și judecata cauzelor cu victime minori – un obiectiv cel puțin la fel de important” – a declarat secretarul de stat Mihai Pașca

În același cadru al grupului de lucru au fost discutate nevoia de optimizare a formatelor de cooperare de la nivel local în cazurile cu victime minori, pentru asigurarea unui “fir roșu” între toți actorii  implicați în gestionarea unor astfel de cauze.

Participanții au ridicat în discuție probleme legate de organizarea și calitatea asistenței juridice gratuite oferită victimelor, specializarea avocaților pentru acest tip de cauze, oportunitatea schimbării competenței materiale pentru infracțiunile contra libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor, impactul ultimelor modificări legislative în materie și unele propuneri de completare a acesteia.


Publicat in: 25/09/2023