Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției întărește protejarea victimelor actelor de violență prin promovarea Legii privind ordinul de protecție

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiectul de Lege privind ordinul de protecție, act normativ care extinde aplicarea unui instrument juridic deja dovedit ca eficient în practică, în vederea protejării tuturor victimelor actelor de violență, fără restrângere la cadrul domestic reglementat în prezent prin legea 217/2003.

Plecând de la principiul că statul este dator să ofere același grad de protecție pentru cetățenii săi, în fața diferitelor forme de agresiune, proiectul de lege propune cadrul legal de emitere a ordinului de protecție în orice context în care libertatea, integritatea fizică ori psihică, dar mai ales viața unei persoane sunt puse în pericol, indiferent de mediul în care actul de agresiune se manifestă și de calitatea pe care agresorul o are în raport cu victima.

Extinderea aplicării ordinului de protecție (emis provizoriu de polițist sau emis de judecător) și în cazurile de violență petrecute în afara familiilor sau relațiilor de concubinaj este o inițiativă legislativă comună a Ministerului Justiției și Minsterului Afacerilor Interne. Ea vine în contextul introducerii supravegherii cu ajutorul brățărilor electronice a respectării ordinelor de protecție și al operaționalizării Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică. Prin cadrul legislativ completat cu aceste instrumente, autoritățile vor avea la dispoziție mijloace de a răspunde mai eficient în cazurile de infracțiuni săvârșite cu violență spre creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

Acest instrument legislativ are drept țintă consolidarea siguranței cetățenilor și protecția libertății, integrității fizice și psihice a fiecărui individ. Nimeni nu are dreptul să își pună semenii în pericol, să îi hărțuiască, amenințe sau agreseze fizic sau psihic, nimeni nu are dreptul să își facă singur dreptate. Iar statul are obligația să vegheze la prevenția unor astfel de agresiuni la adresa cetățenilor. Deci, acest instrument are o dublă funcție, prevenție și protecție. Ministerul Justiției a desfășurat în lunile anterioare un laborios proces de structurare a unui instrument care să extindă cadrul normativ existent, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, astfel încât libertățile și siguranța individului să fie mai bine protejate de lege și de instituțiile de aplicare a acesteia. După dezbaterea publică și avizare, vom trimite acest proiect Guvernului spre aprobare și transmitere către Parlament”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Justiției.


Publicat in: 29/10/2022