Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiţiei organizează concurs, din sursă internă, pentru ocuparea unui post vacant de conducere, şef serviciu I – poliţist de penitenciare al Serviciului informaţii clasificate din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei

Anunț | Anexa 1 Norme și bareme specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei interviului | Anexa 2 Descrierea postului, condițiile de studii și alte condiții specifice, bibliografia și tematica pentru ocuparea postului vacant de conducere, şef serviciu I în cadrul Ministerului Justiției, Serviciul informaţii clasificateAnexa 3 Cerere de înscriere la concursAnexa 4 Norme metodologice privind efectuarea examinării medicale a candidaților înscriși la concursurile/examenele de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiției | Anexa 5a Adeverință medicală- medic de unitate Anexa 5b Adeverință medicală- medic de familie | Opis documente |  Anunț rezultate verificare dosare candidați înscriși la Concursul din sursă internă,  pentru ocuparea postului vacant de conducere, şef serviciu I ( poliţist de penitenciare) al Serviciului informaţii clasificate din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei | Anunț planificare susţinere testare psihologică de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului de şef serviciu în cadrul Serviciului informaţii clasificate| Chestionar Covid 19 | Reguli de acces si alte informații utile pentru testarea psihologică | Anunt, privind rezultatul la testarea psihologică a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea din sursă internă, a postului vacant de conducere, de şef serviciu I (poliţist de penitenciare) în cadrul Serviciului  informaţii  clasificate | Anunț privind rezultatul la verificarea dosarului candidatului înscris la concursul pentru ocuparea din sursă internă, a postului vacant de conducere, de şef serviciu I (poliţist de penitenciare) în cadrul Serviciului informaţii clasificate, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt psihologic” şi „apt medical” | Anunț închidere procedură concurs 


Publicat in: 06/08/2021