Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiţiei organizează concurs, din sursă internă, pentru ocuparea unui post vacant de conducere, şef serviciu I – poliţist de penitenciare al Serviciului informaţii clasificate din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei

Anunț | Anexa 1 Norme și bareme specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei interviului | Anexa 2 Descrierea postului, condițiile de studii și alte condiții specifice, bibliografia și tematica pentru ocuparea postului vacant de conducere, şef serviciu I în cadrul Ministerului Justiției, Serviciul informaţii clasificateAnexa 3 Cerere de înscriere la concursAnexa 4 Norme metodologice privind efectuarea examinării medicale a candidaților înscriși la concursurile/examenele de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiției | Anexa 5a Adeverință medicală- medic de unitate Anexa 5b Adeverință medicală- medic de familie | Opis documente |  Anunț rezultate verificare dosare candidați înscriși la Concursul din sursă internă,  pentru ocuparea postului vacant de conducere, şef serviciu I ( poliţist de penitenciare) al Serviciului informaţii clasificate din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei | Anunț planificare susţinere testare psihologică de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului de şef serviciu în cadrul Serviciului informaţii clasificate| Chestionar Covid 19 | Reguli de acces si alte informații utile pentru testarea psihologică | Anunt, privind rezultatul la testarea psihologică a candidatului înscris la concursul pentru ocuparea din sursă internă, a postului vacant de conducere, de şef serviciu I (poliţist de penitenciare) în cadrul Serviciului  informaţii  clasificate | Anunț privind rezultatul la verificarea dosarului candidatului înscris la concursul pentru ocuparea din sursă internă, a postului vacant de conducere, de şef serviciu I (poliţist de penitenciare) în cadrul Serviciului informaţii clasificate, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt psihologic” şi „apt medical”


Publicat in: 06/08/2021

X