Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiţiei organizează concurs, din sursă internă, pentru ocuparea unui post vacant de conducere, șef serviciu I (polițist de penitenciare) al Serviciului logistic-Direcția economică

Anunț | Anexa 1 Norme și bareme specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei interviului | Anexa 2 Descrierea postului, condițiile de studii și alte condiții specifice, bibliografia și tematica pentru ocuparea postului vacant de conducere – șef serviciu I în cadrul Ministerului Justiției, Direcția economică, Serviciul logistic | Anexa 3 Cerere de înscriere la concurs | Anexa 4 Norme metodologice privind efectuarea examinării medicale a candidaților înscriși la concursurile/examenele de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiției | Anexa 5a  Adeverință medicală – medic unitate | Anexa 5b  Adeverință medicală – medic de familie | Opis documente |  Anunț rezultate verificare dosare candidați înscriși la Concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere, șef serviciu I (polițist de penitenciare) al Serviciului logistic-Direcția economică | Rectificare cuprins Anunț privind rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la Concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere, șef serviciu I (polițist de penitenciare) al Serviciului logistic-Direcția economică | ANUNT programare testare psihologica post Sef serviciu logistic din 16.08.2021 | Chestionar covid 19 pentru testarea psihologica  | Reguli de acces si alte informatii utile pentru testarea psihologica | Anunț privind rezultatul la testarea psihologică| Anunț privind rezultatul FINAL la testarea psihologică al candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului deșef serviciu I, Serviciul logistic, Direcția economică | Anunț rezultate verificare dosare candidați înscriși la Concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere, șef serviciu I (polițist de penitenciare) al Serviciului logistic-Direcția economică” din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical 


Publicat in: 02/07/2021

X