Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiţiei organizează concurs, din sursă internă, pentru ocuparea unui post vacant de conducere, șef serviciu I (polițist de penitenciare) al Serviciului logistic-Direcția economică

Anunț | Anexa 1 Norme și bareme specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei interviului | Anexa 2 Descrierea postului, condițiile de studii și alte condiții specifice, bibliografia și tematica pentru ocuparea postului vacant de conducere – șef serviciu I în cadrul Ministerului Justiției, Direcția economică, Serviciul logistic | Anexa 3 Cerere de înscriere la concurs | Anexa 4 Norme metodologice privind efectuarea examinării medicale a candidaților înscriși la concursurile/examenele de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiției | Anexa 5a  Adeverință medicală – medic unitate | Anexa 5b  Adeverință medicală – medic de familie | Opis documente |  Anunț rezultate verificare dosare candidați înscriși la Concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere, șef serviciu I (polițist de penitenciare) al Serviciului logistic-Direcția economică | Rectificare cuprins Anunț privind rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la Concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere, șef serviciu I (polițist de penitenciare) al Serviciului logistic-Direcția economică | ANUNT programare testare psihologica post Sef serviciu logistic din 16.08.2021 | Chestionar covid 19 pentru testarea psihologica  | Reguli de acces si alte informatii utile pentru testarea psihologica | Anunț privind rezultatul la testarea psihologică| Anunț privind rezultatul FINAL la testarea psihologică al candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului deșef serviciu I, Serviciul logistic, Direcția economică | Anunț rezultate verificare dosare candidați înscriși la Concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere, șef serviciu I (polițist de penitenciare) al Serviciului logistic-Direcția economică” din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical | Anunț închidere procedură concurs


Publicat in: 02/07/2021