Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor organizează concurs/examen pentru ocuparea postului de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor

[:ro] Puteți consulta mai jos documentele aferente anunțului de concurs:

Anunț | Anexa nr.1 la Anunțul de concurs cuprinzând cererea de înscriere  | Anexa nr.2 la Anunțul de concurs cuprinzând tematica si bibliografia | Procesul-verbal privind rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din punctul de vedere al existenţei documentaţiei complete şi al îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor "apt" psihologic şi "apt" medical. | Tabel cu candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor programați în vederea susținerii testării psihologice|Tabel cu rezultate inițiale privind testarea psihologică a candidaților |Tabelul cu rezultatele soluţionării contestaţiilor la testarea psihologică | Tabelul cu rezultatele finale obţinute la testarea psihologică | Rezultate verificare dosare concurs

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-postului-de-director-general-al-administratiei-nationale-a-penitenciarelor/

Baremul de evaluare și notare la proba de interviu în cadrul căreia se prezintă și un proiect managerial referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, la concursul pentru ocuparea postului de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Baremul de evaluare și notare la proba practica pentru evaluarea aptitudinilor manageriale, la concursul pentru ocuparea postului de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor

[:]


Publicat in: 25/01/2021