Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției sprijină eforturile Republicii Moldova pe calea consolidării legalității și protejării fondurilor publice, elemente esențiale ale integrării în Uniunea Europeană

Ministerul Justiţiei din România, prin secretarul de stat George Cătălin Şerban, a participat, în data de 7 noiembrie 2022, la Chișinău, la lucrările Grupului de lucru anticorupție al Platformei de sprijin pentru Republica Moldova (Moldova Platform Support).

În cadrul lucrărilor, co-prezidate de secretarul de stat din Ministerul român al Justiţiei și de Ambasadorul Marii Britanii la Chişinău, Excelența Sa, Steven Fisher, au fost analizate nevoile urgente ale autorităților din Republica Moldova care conduc lupta împotriva corupției şi au fost identificate soluții de asistență care să corespundă acestor nevoi.

Cunoaștem prioritățile autorităților de la Chişinău și vedem că înaintează pe calea consolidării legalității în societatea moldavă și a protejării fondurilor publice, elemente esențiale ale integrării în Uniunea Europeană. Ministerul Justiţiei este pregătit să sprijine pe deplin eforturile autorităților de la Chişinău în lupta împotriva corupției, inclusiv prin mecanisme de prevenție, şi în promovarea standardelor de integritate. Suntem preocupați de creșterea eficienței lucrărilor acestui format de lucru şi contăm pe sprijinul partenerilor noștri strategici - UK, UE și SUA, al Ambasadei României la Chișinău şi al Ministerului român al Afacerilor Externe, cu care am stabilit relații excelente de cooperare în beneficiul Republicii Moldova și al cetățenilor săi”, a declarat secretarul de stat din Ministerul român al Justiţiei, George Cătălin Şerban.

Concluziile grupului de lucru vor fi prezentate la cea de-a treia conferință a Platformei de Sprijin pentru Moldova, care va avea loc la Paris, în data de 21 noiembrie 2022.

Elemente de context:

În data de 5 aprilie 2022, Germania, Franța şi România au co-organizat, la Berlin, Conferința internațională de sprijin pentru Republica Moldova, la care au participat 47 de state, organizații internaționale și instituții financiare. Programul Conferinței a cuprins o reuniune a miniștrilor afacerilor externe, precum și desfășurarea a cinci mese rotunde, având ca tematică (1) refugiații, (2) energia, (3) managementul frontierelor, (4) combaterea corupției și (5) situația financiară și economică.

România, prin Ministerul Justiției, a asigurat, alături de Marea Britanie, co-lead-ul mesei rotunde „Combaterea corupției ca prioritate pentru agenda de reformă a Republicii Moldova”. La finalul lucrărilor, s-a decis organizarea la Chișinău a unui Grup de lucru pe problematica anticorupției, condus de Guvernul Republicii Moldova şi coordonat de Ambasadele României şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din această ţară. S-a convenit ca Grupul de lucru să fie deschis tuturor statelor, organizațiilor internaționale și instituțiilor financiare internaționale. Acesta acționează ca o platformă pentru definirea domeniilor prioritare, mobilizarea resurselor internaționale, asigurarea coordonării activității în conformitate cu obiectivele stabilite și monitorizează progresele înregistrate.


Publicat in: 07/11/2022