Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Proiectul de lege prevede că persoanele care se sustrag urmăririi penale sau judecății, respectiv executării pedepsei vor trebui să suporte costurile readucerii lor în țară de către autoritățile competente.

Această măsură este propusă în contextul în care unul dintre obiectivele politicii actuale ale Ministerului Justiției este creșterea încrederii societății în actul de justiție, în capacitatea autorităților române de a asigura înfăptuirea acestuia.  Actul de justiție trebuie să fie credibil și complet, inclusiv prin asigurarea funcției de exemplaritate a pedepsei.

Referitor la acest aspect, ministra justiției, dna Alina Gorghiu, a declarat următoarele: ”Din momentul în care legea va fi adoptată, elementul de noutate este că fugarul va suporta costurile aducerii sale în țară. Strategia pe care am avut-o în vedere este aceea ca în anul 2024 statul român să meargă pe prevenție, să găsească acele pârghii legislative astfel încât fenomenul fugarilor să fie diminuat și, speram ca într-o bună zi să fie blocat. Premisa care a stat la baza acestui proiect este că trebuie să legiferăm măsuri de descurajare a fenomenului fugarilor.”

Proiectul de lege precizează că în cazul persoanelor s-au sustras urmăririi penale sau judecății, cheltuielile care revin statului român pentru aducerea în țară vor fi avute în vedere de către instanța de executare la stabilirea cheltuielilor judiciare.

În cazul persoanelor care s-au sustras executării pedepsei, pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de aducerea în țară a persoanelor solicitate autoritățile române au drept de regres, la instanța civilă competentă. Această cauză se judecă cu celeritate și este scutită de taxă de timbru.

În acest context, menționăm faptul că în anul 2023 a fost cheltuită, de la bugetul de stat al României, o sumă aproximativă de 10.025.000 lei pentru aducerea în țară a persoanelor solicitate.

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală supus dezbaterii publice este însoțit de Expunerea de motive.


Publicat in: 17/01/2024