Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în anul 2023 peste programul normal de lucru de către polițiștii de penitenciare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în anul 2023 peste programul normal de lucru de către polițiștii de penitenciare, însoţit de referatul de aprobare.
Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Referat | Proiect de Ordin 


Publicat in: 13/02/2023