Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției supune dezbaterii publice un proiect de lege care vizează soluționarea unor aspecte în materia taxelor de timbru și a ajutorului public judiciar în materie civilă

Proiectul de lege supus dezbaterii publice vizează modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Demersul legislativ vine ca urmare a faptului că la nivelul Ministerului Justiției s-a apreciat că în aceste domenii există o nevoie stringentă de intervenții legislative punctuale, destinate îmbunătățirii acestor reglementări. Acesta nu exclude ca în viitor, ca urmare a unei dezbateri mai ample, să existe o reformă în materia taxelor judiciare de timbru. În acest sens, există în procedură parlamentară proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 80/2013.

Referitor la proiectul de lege supus dezbaterii publice, ministra justiției, doamna Alina Gorghiu, a declarat următoarele: „Ajutorul public judiciar este maniera statului de protejare a cetățenilor care au procese civile și care au condiții materiale precare. Din acest motiv, cadrul legislativ trebuie să asigure accesul justițiabililor la această formă de ajutor.

Referitor la cuantumul taxelor judiciare de timbru, principala modificare vizează modalitatea de calcul a taxei în materia partajului judiciar. Modificarea propusă urmărește reducerea considerabilă a acesteia față de taxa pe care o plătește justițiabilul în condițiile actuale.

Totodată, prin proiect se instituie o prevedere expresă în sensul dovedirii doar prin extras de cont a plății prin virament sau online a taxei de timbru. Este un pas important în sfera digitalizării, a utilizării mijloacelor moderne de plată disponibile la momentul actual şi o măsură de stopare a practicii neunitare a instanțelor.

Legea va aduce o schimbare de substanță pentru mediul asociativ, pentru ONG-uri. Atunci când acționează pentru apărarea drepturilor și intereselor unor persoane aflate în situații speciale sau în scopul ocrotirii unui interes de grup sau general, vor putea beneficia de toate formele de ajutor public judiciar (onorariu avocat, costuri expertiză, traducător etc), dacă instanța apreciază că situația lor economico-financiară le afectează continuarea procesului”. 

Alte soluții cuprinse în proiect vizează următoarele:

– uniformizarea cuantumului taxei de timbru în materia divorțului, indiferent de cazul de divorț (prin acord, din culpa sau separare în fapt mai mare de 2 ani);

– instituirea unor noi cazuri de restituire a taxei de timbru: încheierea unei tranzacții, unui compromis sau achiesarea pârâtului la pretențiile reclamantului;

– în materia ajutorului public judiciar, instituirea obligativității acordării acestuia în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să limiteze accesul efectiv la justiție;

– tot în ceea ce privește ajutorul public judiciar, instituirea obligației pentru instanțe de a informa justițiabilii, la primul termen de judecată, despre posibilitatea și condițiile formulării cererii de acordare a acestuia.

Proiectul de lege poate fi consultat aici


Publicat in: 19/01/2024