Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției susține rolul esențial al personalului de probațiune în familia ocupațională Justiție și întreprinde măsurile necesare validării acestuia din perspectiva statutului și a salarizării

Sistemul de probațiune este un serviciu public de interes național, care contribuie la înfăptuirea actului de Justiție și care își desfășoară activitatea în scopul menținerii siguranței comunității, al reabilitării sociale a infractorilor și al diminuării riscului de săvârșire a unor noi infracțiuni.

În conformitate cu rolul, răspunderea și complexitatea acestor atribuții, pentru repoziționarea personalului de probațiune în Familia ocupațională Justiție, Ministerul Justiției s-a aflat în dialog constant cu conducerea Direcției Naționale de Probațiune, cu Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP), cu reprezentanții confederațiilor sindicale la care sunt afiliați consilierii de probațiune, precum și cu cei ai asociației profesionale a personalului de probațiune. Cu ocazia întâlnirilor, organizate în repetate rânduri, s-au discutat aspecte legate de promovarea statutului profesional, precum și aspecte legate de salarizarea acestei categorii de personal.

În ceea ce privește proiectul de Lege privind statutul personalului de probațiune, susținut fără echivoc de conducerea Ministerului Justiției, precizăm că acesta va fi propus până la finele anului spre aprobare Guvernului, obținând avizele ministerelor de resort și avizul pozitiv al Consiliului Economic și Social.

Referitor la soluționarea problemelor salariale semnalate de SNCSP, este recunoscută necesitatea acestui demers la nivelul ministerului, însă modalitatea de soluționare solicitată de către sindicat, respectiv emiterea unei ordonanțe de urgență cu acest obiect, nu stă în competența exclusivă a Ministerului Justiției. Astfel, Ministerul Justiției își manifestă sprijinul pentru identificarea unor demersuri legislative oportune privind salarizarea corespunzătoare a personalului de probațiune.

În plus, la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se derulează procesul de reformă a sistemului de salarizare, în vederea revizuirii până la finalul trimestrului II al anului 2023 a actualului cadru de reglementare, conform țintei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Obiectivul general al acestei reforme vizează asigurarea unei politici de salarizare echitabile și sustenabile prin eliminarea discrepanțelor salariale existente în prezent în sistemul bugetar, restabilirea ierarhiilor funcțiilor în cadrul domeniilor de activitate și între domeniile de activitate, revizuirea sistemului de acordare a sporurilor, precum și instituirea unui sistem de stimulare a performanței.

Este de subliniat faptul că, în procesul de pregătire a reformei sistemului de salarizare, au fost deja dispuse măsurile necesare pentru asigurarea consultării și participării reprezentanților sistemului de probațiune, pentru a remedia aspectele menționate cu privire la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, ministrul Justiției a solicitat ministrului Muncii și Solidarității Sociale invitarea sindicatului consilierilor de probațiune la consultările bilaterale care vor avea loc pe marginea proiectului noii legi de salarizare.

În privința punerii în executare a hotărârilor judecătorești, prin care s-a recunoscut personalului de probațiune recalcularea drepturilor salariale prin raportare la o valoare de referință sectorială (VRS) 605,225 lei, facem precizarea că acestea au fost puse în plată potrivit procentelor de eșalonare stabilite prin lege, fără a se depăși însă nivelul de salarizare aferent anului 2022, astfel cum este prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Dialogul cu reprezentații SNCSP va continua în mod susținut pentru identificarea unor soluții viabile și sustenabile cu privire la nevoile sistemului de probațiune și ale personalului acestuia.


Publicat in: 13/12/2022