Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziţionării unui pachet de servicii pentru organizare întâlniri de lucru în cadrul proiectului „Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 şi recomandări pentru viitor” – derulat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2014-2021

[:ro]Ministerul Justiției cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziţionării unui pachet de servicii  pentru organizare întâlniri de lucru în cadrul proiectului „Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 şi recomandări pentru viitor” - derulat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2014-2021.
Temei legal: prevederile art. 111 alin. 1 din Legea 98/2016  privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ( Anexa 2 – procedură derulată conform normelor proprii).

Invitatie de participare  |  Formular de oferta tehnica  |  Formular de oferta financiara

Ofertele vor fi transmise la adresa de email achizitiipublice@just.ro, până la data de  22.07.2021, ora 11.00.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, adresă email achizitiipublice@just.ro, Compartimentul Achiziţii Publice.[:]


Publicat in: 19/07/2021