Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Ministerul Justiției îmbunătățește cadrul normativ privind cooperarea judiciară internațională

În data de 16 noiembrie 2022, Președintele României a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Prin acest proiect, Ministerul Justiției a urmărit, în primul rând, eficientizarea cooperării judiciare, ca urmare a unor situații constatate în practică, precum și facilitarea activității tuturor autorităților implicate.

Concret, proiectul modifică anumite dispoziții legale în materia mandatului european de arestare, în scopul armonizării cu legislația UE. De asemenea, se aduc modificări ale unor dispoziții în materia extrădării, pentru a fi puse în acord cu jurisprudența Curții Constituționale, care a constatat neconstituționalitatea unor texte din Legea nr. 302/2004 (Decizia Curții Constituționale a României nr. 359 pronunțată în ședința din 26 mai 2022).

Totodată, a fost avută în vedere crearea unor proceduri de revizuire a hotărârii pronunțate în materia extrădării, în cazul în care Curtea Europeană a drepturilor omului constată o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale în procedura de extrădare.

În plus, luând în considerare contextul actual, în care numărul de refugiați care au intrat pe teritoriul României a crescut semnificativ, crescând totodată și numărul de cereri de acordare a protecției internaționale, au fost modificate și completate dispozițiile legale care reglementează situația solicitanților de azil și beneficiarilor statutului de refugiat sau ai protecției subsidiare în România în procedura extrădării.


Publicat in: 17/11/2022