Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Participarea Ministerului Justiției, prin Secretarul de Stat George Cătălin Șerban, la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne, de la Bruxelles

Ministerul Justiției, prin Secretarul de Stat George Cătălin Șerban, a participat marți, 5 martie 2024, la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne, sesiunea Justiție, desfășurată la Bruxelles.

Această primă reuniune formală a Consiliului JAI organizată în mandatul Președinției Belgiene a Consiliului UE a inclus pe agendă teme importante de discuție, de natură legislativă și nelegislativă.

În cadrul agendei legislative, miniștrii au avut o dezbatere de orientare cu privire la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme minime pentru prevenirea și combaterea facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate în Uniune și de înlocuire a Directivei 2002/90/CE a Consiliului și a Deciziei-cadru 2002/946 JAI a Consiliului (cu participarea comisarului pentru afaceri interne, Ylva Johansson), obiectivul Președinției Belgiene fiind acela de a obține o abordare generală asupra textului la Consiliul JAI din iunie 2024. În cadrul acestui schimb de opinii de etapă, mesajul principal exprimat de Secretarul de stat George Cătălin Șerban a vizat susținerea la nivel de principii a inițiativei. Subsecvent, a subliniat necesitatea unei analize foarte atente a circumstanțierilor intrinseci ale incriminărilor pentru a obține maximul în ceea ce privește eficiența în anchetarea și condamnarea traficanților de migranți.

Președinția Belgiană a prezentat stadiul proiector legislative aflate în negociere la nivelul Consiliului sau in trialog, exercițiu relevant mai ales în condițiile în care mandatul său se derulează pe ultima perioadă de activitate a actualei legislaturi a Parlamentului European, fapt ce determină concentrarea eforturilor pe trialogurile aflate în curs.

Agenda nelegislativă a inclus mai multe teme importante din aria politicilor UE în domeniul justiției. Astfel, Președinția Belgiană a făcut o trecere în revistă, cu participarea Eurojust și Europol, a activităților privind aspectele de cooperare judiciară în materie penală din aria combaterii traficului de droguri și a criminalității organizate.

De asemenea, au fost aprobate Concluziile Consiliului privind aplicarea Cartei UE a drepturilor fundamentale: promovarea încrederii prin protecție legală eficientă și acces la justiție, punct al agendei care a beneficiat de contribuția noului director general al Agenției pentru Drepturi Fundamentale, Sirpa Rautio. Secretarul de stat George Cătălin Șerban a exprimat susținerea României pentru textul Concluziilor și a menționat demersurile de la nivel național, ghidate de Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025, accesul la justiție fiind o direcție de intervenție prioritară, alături de creşterea independenței, calităţii și eficienței actului de justiție, asigurarea unei infrastructuri digitale performante și măsurile adaptate pentru categoriile vulnerabile.

Dezbaterea sectorială specifică domeniului justiției în contextul orizontal al statului de drept a avut ca temă ”Asigurarea rezilienței sistemelor judiciare la presiunea fenomenului criminalității organizate”. Această dezbatere este complementară discuțiilor care au loc în cadrul Dialogului Anual privind Statul de Drept ce se derulează în Consiliul Afaceri Generale. În intervenția sa, secretarul de stat George Cătălin Șerban a evidențiat poziția constantă a României, potrivit căreia respectarea statului de drept este o condiţie esenţială pentru protejarea valorilor fundamentale ale UE, inclusiv a democrației. A subliniat că identificarea echilibrului între independența judecătorilor și procurorilor și nevoia de a proteja sistemul judiciar de interferența grupurilor criminale reprezintă un exercițiu complex, exemplificând cu garanţiile reglementate la nivel național pentru asigurarea independenţei și integrității judecătorilor şi procurorilor.

Ordinea de zi a inclus și o informare din partea COM cu privire la evoluțiile negocierilor UE-SUA în ceea ce privește acordul referitor la accesul la probele electronice (e-evidence).

În cadrul dejunului de lucru a avut loc un schimb de opinii referitor la stadiul măsurilor din aria răspunsului judiciar și luptei împotriva impunității în ceea ce privește crimele comise în legătură cu agresiunea Rusiei în Ucraina, cu participarea Procurorului General al Ucrainei, Andriy Kostin și a Președintelui Eurojust, Ladislav Hamran.

Următoarea reuniune a Consiliului JAI va avea loc în 13-14 iunie 2024, la Luxemburg.


Publicat in: 06/03/2024