Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Poziția Ministrului Justiției cu privire la Raportul de audit al managementului Inspecției Judiciare pe anul 2020

[:ro]Astăzi, în ședința Plenului CSM în care s-a dezbătut Raportul de constatări faptice Auditul extern al managementului Inspecției Judiciare pe anul 2020, Ministrul Justiției a solicitat respingerea acestui raport, constituirea și convocarea comisiei prevăzute la art. 67 alin. 5 din Legea nr. 317/2004 în vederea analizării modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale de către Inspectorul-şef al  Inspecției Judiciare şi propunerii de revocare din funcție a inspectorului-şef şi stabilirea unui calendar pentru desfășurarea acestei proceduri de revocare.

Argumentele care, în opinia Ministrului Justiției, au legitimat pe deplin acest demers au rezultat din cuprinsul Raportului Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare din 08.06.2021 (Raportul MCV 2021), din cuprinsul hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 18.05.2021 în cauzele conexate C 83/19, C 127/19, C 195/19, C 291/19, C 355/19 și C 397/19, din cuprinsul Hotărârii Secției pentru Procurori a C.S.M. nr. 230/23.03.2021 şi al Rapoartelor anuale de activitate ale Inspecției Judiciare pe anii 2019 şi 2020.

Textul complet al poziției Ministrului Justiției cu privire la Raportul de audit al managementului Inspecției Judiciare pe anul 2020 poate fi consultat aici .[:]


Publicat in: 29/06/2021