Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Procedurile derulate cu privire la cetățeanul român SĂVULESCU EMIL-DRAGOȘ

[:ro]

11 august 2021 – Comunicat de presă

În legătură cu procedurile derulate cu privire la cetățeanul român SĂVULESCU EMIL-DRAGOȘ, Ministerul Justiției este în măsură, la acest moment, să informeze cu privire la următoarele:
La data de 9 august 2021, în Republica Elenă, cetățeanul român SĂVULESCU EMIL-DRAGOȘ a fost arestat provizoriu, în vederea executării mandatului european de arestare emis de către autoritățile judiciare române, în baza unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.
Arestarea a fost dispusă ca urmare a existenței acestui mandat european de arestare, procedura executării fiind o procedură ce se derulează între instanțe în mod direct, respectiv instanța română şi cea străină.
În consecință, instanța din Republică Elenă este competentă, potrivit Deciziei Cadru 2002/584/JAI să decidă asupra modalității de executare a acestui mandat european de arestare şi predării persoanei solicitate. Procedura de executare a mandatului european de arestare se desfășoară potrivit legislației elene, în termenele şi condițiile prevăzute de aceasta.
Ministerul Justiției, ca autoritate centrală, își exercită atribuțiile conform competenței legale.
În această calitate, Ministerul Justiției are atribuții strict administrative (decurgând din principiul separației puterilor în stat), respectiv de primire, respectiv transmitere a mandatelor europene de arestare emise de către autoritățile judiciare române și străine, de a acorda sprijin autorităților implicate în această procedură, în special în vederea facilitării comunicării, respectiv de a ține evidențe statistice.
Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate centrală, nu este implicat în procedură şi nu a fost solicitat, până în prezent, în vederea facilitării comunicării de către instanțe.
[:]


Publicat in: 11/08/2021