Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect al Ministerului Justiției pentru sprijinirea companiilor în dificultate din România. Soluții de restructurare preventivă

Ministerul Justiției a transmis pe circuitul de avizare interministerială Proiectul de lege de transpunere a Directivei (UE) 2019/1023 privind restructurarea și insolvența, în forma revizuită ce valorifică observațiile și propunerile primite în etapa consultării publice și interinstituționale.

Obiective: Proiectul își propune să faciliteze accesarea măsurilor de restructurare la primele semne de dificultate ale societăților, să creeze premise pentru avertizarea timpurie a debitorilor asupra existenței unor circumstanțe ce ar putea conduce la insolvență și asupra necesităţii de a acționa fără întârziere.
Totodată, proiectul urmărește să fie prevenită ieșirea din circuitul economic a companiilor viabile şi să stimuleze reluarea activității economice a companiilor care întâmpină dificultăți financiare sau care au trecut printr-o insolvenţă.

Elemente de noutate: Proiectul de lege propune introducerea unei noi proceduri pre-insolvență –acordul de restructurare preventivă– și modificarea substanțială a procedurii concordatului preventiv.
Noua procedură a fost concepută a se adresa debitorilor aflați într-o fază incipientă a stării de dificultate, în care nu se resimte încă presiunea creditorilor (prin declanșarea unor executări silite), dar în care indicatorii de natură financiară și/sau non-financiară semnalează deja nevoia de a interveni pentru a preveni o situație de insolvență. Procedura este în cea mai mare parte extrajudiciară, negocierile debitorului cu creditorii fiind desfășurate out-of-court, fără existența unor constrângeri de timp sau procedurale, instanța fiind sesizată abia la final, când acordul de restructurare a fost aprobat de creditori, cu majoritățile prevăzute de Directivă.
Dacă starea de dificultate este mai serioasă, fiind previzibilă declanșarea urmării de către creditori sau au fost deja începute executări silite individuale, debitorul are la dispoziție o procedură de restructurare mai complexă, concordatul preventiv. În cadrul acesteia, în vederea facilitării negocierii unui plan de restructurare, debitorul beneficiază de o suspendare a executărilor silite individuale pe o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii, în condiții limitativ prevăzute de lege şi cu garanții adecvate pentru creditori. În proiectul de lege sunt corectate elementele ce împiedicau funcționarea concordatului, identificate de practică, doctrină sau semnalate de mediul de afaceri, inclusiv pe durata consultării publice.
Proiectul de lege de transpunere a Directivei a fost elaborat în cadrul unui program de asistență tehnică acordată de Comisia Europeană de un consorțiu româno-danez.

Context: În contextul actual, când multe companii din România experimentează dificultăți punctuale sau sectoriale pe fondul pandemiei, transpunerea Directivei în legislația națională este o oportunitate pentru însănătoșirea mediului de afaceri românesc.

Efecte: Odată adoptată legislația, antreprenorii români vor beneficia de proceduri mai clare - reglementate extensiv şi sistematic, mai flexibile, de libertate de negociere cu creditorii, de suspendarea executărilor silite, iar creditorii vor beneficia de un grad mai mare de recuperare a creanțelor în proceduri declanșate timpuriu, încă de la primele semne de dificultate. În plus, noua legislație va încuraja acordarea de finanțări pentru susținerea afacerii și va cuprinde prevederi menite să elimine blocajele care împiedică sau tergiversează aprobarea unor soluții de redresare.

Termeni cheie
Restructurare: schimbarea componenței, a condițiilor sau a structurii activelor și pasivelor debitorului.
Insolvență: stare financiară în care o companie sau o persoană fizică nu este în măsură să își plătească datoriile la timp.
Falimentar: persoană care, în urma procedurilor legale, a fost declarată insolvabilă.


Publicat in: 22/12/2021