Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Penitenciarului Codlea din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestuia din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si demolarii

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Penitenciarului Codlea din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestuia din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si demolarii, însoţit de Nota de Fundamentare şi anexe.

Proiect de Hotărâre | Nota de Fundamentare | Anexe

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro


Publicat in: 20/03/2024