Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Caraș-Severin, precum și transmiterea a două imobile din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Caraș-Severin în domeniul public al Comunei Bozovici, Județul Caraș-Severin

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Caraș-Severin, precum și transmiterea a două imobile din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Caraș-Severin în domeniul public al Comunei Bozovici, Județul Caraș-Severin.

Proiect de Hotărâre  |  Nota de fundamentare  |  Anexa 1  |  Anexa 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.


Publicat in: 18/08/2023