Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi schimbarea titularului dreptului de administrare a respectivului imobil

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi schimbarea titularului dreptului de administrare a respectivului imobil, însoţit de Nota de Fundamentare şi anexe.

Proiect de Hotărâre a Guvernului  |  Nota de Fundamentare  |  Anexa 1  |  Anexa 2

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 22/09/2022