Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea  Consiliului Superior al Magistraturii, precum și transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Tribunalului Mehedinți.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea  Consiliului Superior al Magistraturii, precum și transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Tribunalului Mehedinți.

Proiect hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa 1 |Anexa 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro


Publicat in: 29/04/2021