Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfășurării în România a celui de-al treilea Forum de lucru al procurorilor generali din statele balcanice,în perioada 8-10 noiembrie 2022, la București

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfășurării în România a celui de-al treilea Forum de lucru al procurorilor generali din statele balcanice,în perioada 8-10 noiembrie 2022, la București, însoțit de Nota de Fundamentare.

Proiect de Hotărâre a Guvernului | Nota de Fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 25/10/2022