Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării la București a celei de a opta Întâlniri a președinților curților de apel din Uniunea Europeană, în perioada 12-14 iunie 2024

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării la București a celei de a opta Întâlniri a președinților curților de apel din Uniunea Europeană, în perioada 12-14 iunie 2024, însoţit de Nota de Fundamentare.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 07/02/2024