Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind darea în administrarea Ministerului Public – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a unui imobil și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind darea în administrarea Ministerului Public – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a unui imobil și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.


Publicat in: 09/02/2024