Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind declararea unui imobil ca bun de interes național, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și darea respectivului imobil în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice.

Proiect HG  |  Nota de fundamentare  |  Anexa

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.


Publicat in: 02/11/2023