Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind declararea unui imobil ca bun de interes public național, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și darea respectivului imobil în administrarea Tribunalului Vaslui

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declararea unui imobil ca bun de interes public național, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și darea respectivului imobil în administrarea Tribunalului Vaslui, însoţit de Nota de Fundamentare şi anexa.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 12/04/2024