Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Aiud din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Aiud din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.

Proiect Hotarare | Nota de fundamentare | Anexa 1+2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 16/02/2022

X