Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Argeş în domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Argeş în domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.


Publicat in: 17/04/2024