Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare a imobilului cu nr. MF 34817, precum și trecerea unei părți din acesta din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al municipiului Rădăuți

"În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare a imobilului cu nr. MF 34817, precum și trecerea unei părți din acesta din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, însoţit de Nota de Fundamentare şi anexe.

Proiect Hotarare  |  Nota de fundamentare  |  Anexa 1  |  Anexa 2

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 21/02/2023