Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022- 2025 și a Planului de acțiune aferent acesteia

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărare a Guvernului privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022- 2025 și a Planului de acțiune aferent acesteia.

Proiect de Hotarare | Anexa proiect Hotarare | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: ump@just.ro, până la data de 25.03.2022.

 

 


Publicat in: 18/03/2022

X