Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, însoțit de Expunerea de motive.

Proiect Lege | Expunere de motive

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București sau la adresa de e-mail ddit@just.ro


Publicat in: 16/01/2024