Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată

În temeiul articolului 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată.

Proiect de legeExpunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris pe adresa Ministerului Justiţiei (str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti), prin fax la numărul 037.204.1079 sau electronic la adresa de e-mail: ddit@just.ro.

 


Publicat in: 18/06/2021