Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Lege privind completarea Anexei nr. 2 pct. B Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, categoria Regulamente

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de „Lege privind completarea Anexei nr. 2 pct. B Servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, categoria Regulamente”.

Proiect Lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.


Publicat in: 03/04/2024