Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Update 19 mai 2023 – Proiect de Lege privind ordinul de protecție

Update 19 mai 2023

Forma revizuită a proiectului de Lege privind ordinul de protectie

Update 23.12.2022

Minută dezbatere publică | Observaţii - Ordinul de protectie

Update 07.12.2022

Anunț dezbatere publică

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind ordinul de protecție, însoţit de Expunerea de motive.

Proiect de Lege | Expunere de motive |

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

 


Publicat in: 25/10/2022