Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public – Update 14.12.2021

UPDATE 14.12.2021

Proiect Lege | Expunere de motive

UPDATE 16.04.2021 - Minuta dezbaterii publice

Organizare dezbatere publică privind proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public

Anunț dezbatere publică

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public.

Proiect de lege  |  Expunere de motive |

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării.


Publicat in: 05/03/2021