Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, elementelor de siguranță și structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, elementelor de siguranță și structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, însoţit de Referatul de aprobare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa 1 – Formular tip act constitutiv  | Anexa 2a – Cerere inregistrare persoana juridica  | Anexa 2b – Cerere inregistrare persoana fizica | Anexa 3 – Certificat de inregistrare | Anexa 4 – Declaratie pe proprie raspundere | Anexa 5 – Certificat constatator

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1204 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 29/08/2022