Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Update 20.12.2023 – Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată – versiunea consolidată

Update 20.12.2023

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresa de e-mail cpm@just.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării

***

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată

Proiect de Ordin  |  Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresa de e-mail cpm@just.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării


Publicat in: 08/09/2023