Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante de execuţie și de conducere (director direcție, șef serviciu, șef birou ) din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

„În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante de execuţie și de conducere (director direcție, șef serviciu, șef birou ) din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului, la adresa Ministerului Justiției – str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București  – sau la adresa de e-mail: dru@just.ro

 


Publicat in: 18/07/2023