Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor și a cunoștințelor de limba română, în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier de probațiune a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene pentru exercitarea acestei profesii în România.

Văzând prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor și a cunoștințelor de limba română, în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier de probațiune a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene pentru exercitarea acestei profesii în România.

Ordinul ministrului justiției nr. 340/2016  |  Referatul de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5,  București sau pe adresa de e-mail dp@just.ro.

 


Publicat in: 13/01/2022