Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Update 27.09.2022 – Proiect de Ordin al ministrului justiției privind privind modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare

Update – 27.09.2022

Ministerul Justiției publică forma consolidată a Proiectului de Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, rezultată în urma etapei de dezbatere publică a proiectului publicat la data de 20.06.2022.

Proiectul de Ordin | Anexe la proiectul de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresele de e-mail cpm@just.ro sau dsjc-aegrm@just.ro.

***

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare.

Proiectul de Ordin | Anexe la proiectul de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresele de e-mail cpm@just.ro sau dsjc-aegrm@just.ro


Publicat in: 20/06/2022