Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 3917/C/2021 privind  aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 3917/C/2021 privind  aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.

Proiect de OrdinReferat de aprobare | Anexa 2

 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail : dean@just.ro


Publicat in: 16/12/2021

X