Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului de Detenție Brăila – Tichilești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar  ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului de Detenție Brăila – Tichilești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor,  precum și trecerea  acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.

Proiect HG  |  Nota de fundamentare  |   Anexa 

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 26/04/2023