Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Județean Timiș

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Județean Timiș.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Proiect de Hotărâre | Anexa


Publicat in: 23/06/2023