Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea unor elemente-cadru de descriere tehnică și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea unor elemente-cadru de descriere tehnică și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa nr. 1 | Anexa nr. 2 | Anexa nr. 3

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.


Publicat in: 09/05/2024