Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Update 20.04.2022 – Proiect de Lege privind unele măsuri temporare pentru prelungirea aplicării și adaptarea unor măsuri instituite pe durata stării de alertă determinate de pandemia de COVID-19 pentru instituțiile din domeniul justiției

Update - 20.04.2022

Ministerul Justiției publică forma consolidată a Proiectului de lege pentru valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pe perioada stării de alertă pentru instituțiile din domeniul justiției, rezultată în urma etapei de dezbatere publică a proiectului publicat la data de 9.03.2022.

Proiect de Lege  | Expunere de motive

Update - 25.03.2022

Minuta dezbaterii publice referitoare la proiectul de lege privind unele măsuri temporare pentru prelungirea aplicării și adaptarea unor măsuri instituite pe durata stării de alertă determinate de pandemia de COVID-19 pentru instituțiile din domeniul justiției, organizată de Ministerul Justiției în data de 16 martie 2022

Update 14.03.2022

Anunț dezbatere publică

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind unele măsuri temporare pentru prelungirea aplicării și adaptarea unor măsuri instituite pe durata stării de alertă determinate de pandemia de COVID-19 pentru instituțiile din domeniul justiției.*

Proiect de Lege   |   Expunere de motive |

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise până la 14 martie 2022, pe cale electronică, la adresa de e-mail: dean@just.ro.

*Proiectul nu intră în categoria celor pentru care este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii, însă Ministerul Justiţiei a solicitat un punct de vedere al acestei instituţii. Punctul de vedere transmis de Consiliul Superior al Magistraturii - Comisia nr.1 judecători – „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” a fost favorabil, cu observaţii şi propuneri care au fost avute în vedere la finalizarea proiectului.


Publicat in: 09/03/2022